exotic holidays
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี
Korea
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า
Myanmar
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง
Hongkong
ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา
Xishuangbanna
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
Japan
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
Vietnam
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย
India
ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน
Bhutan
ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย
Russia
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป
Europe
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษ
England
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ฝรั่งเศส
France
ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี
Italy
ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า
Macau
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
Singapore
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
China
ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง
Beijing
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้
Shanghai
ทัวร์กวางเจา ทัวร์กวางเจา
Guangzhou
ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลี
Bali
ทัวร์บรูไน ทัวร์บรูไน
Brunei
ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร
Cambodia
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว
Laos
ทัวร์โครเอเซีย ทัวร์โครเอเซีย
Croatia
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
Turkey
ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล
Nepal
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
Maldives
ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา
America
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์สแกนดิเนเวีย
Scandinavia
ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์
New Zealand
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย
Australia
ทัวร์แอฟริกา ทัวร์แอฟริกา
Africa
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan
ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน
Jordan
ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา
Srilanka
ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย
Malaysia
ทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์
Philippines
ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อียิปต์
Egypt
ทัวร์โมร็อคโค ทัวร์โมร็อคโค
Morocco
ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบ
Dubai
ทัวร์เคนย่า ทัวร์เคนย่า
Kenya
ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน
Iran
ทัวร์บราซิล ทัวร์บราซิล
Brazil
อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน
Uzbekistan
หมู่เกาะกาลาปากอส หมู่เกาะกาลาปากอส
Galapagos
ทัวร์เลบานอน ทัวร์เลบานอน
Lebanon
รูปภาพทัวร์
เครื่องหมายรับรองการค้าออกให้ Exotic โดย DBD กรมการค้าธุรกิจ
exotic holidays
รางวัลรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2557 เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์
พิธีมอบรางวัลรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2557 เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์

  บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้องการสอบถามและจองทัวร์ ช่องทาง LINE : @exoticholidays(อย่าลืมใส่@ด้านหน้านะครับ)

ทัวร์ต่างประเทศ
PACKAGETOUR


บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์  บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย หน้าทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียเที่ยวอินเดียราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น เดลลี อัครา ทัชมาฮาล ประตูชัยอินเดีย หุบเขาแกะ พาฮาลแกม เมืองศรีนาคา สวนนิชาน มัสยิดจาร์เมีย ศรีนาคา กุลมาร์ค ศรีนาคา กุลมาร์ค เคเบิลคาร์เฟส ยอดเขากุล ชมมัสยิดเขียว ดัสเกียร์มัสยิด โซนามาร์ค ทาจิวาส แม่น้ำสินธุ ชมฟาร์มปลาเทราท์ ล่องเรือชิคารา วัดอัคชาร์ดาม และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ
อินเดีย 9 วัน 8 คืน (ตามรอยผ้าสยาม อินเดีย)
By Jet Airways

Jet Airways


ทัวร์อินเดีย ตามรอยผ้าสยามในอินเดีย

นำบรรยายโดย อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง

นักวิชาการผู้ชำนาญเรื่องผ้าอินเดียสำหรับสยาม

ออกเดินทางโดยสายการบิน JET AIRWAYS

  • ชม ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
  • ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าที่ขึ้นชื่อ โรงงานทำเส้นไหมทอง โรงพิมพ์ผ้าและทอผ้าในรัฐคุชราตและราชสถาน
  • เยือนอาศรมของคานธี สัมผัสชีวิตและการทำงานอันน่าทึ่งของมหาตมะ คานธี
  • ชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ RANI GI VAV เป็นสระน้ำแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำสุรัสวดีในรัฐคุชราต
  • ชมศิลปวัตถุล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์สถานและพระราชวังแห่งเมืองชัยปุระ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มุมไบ – CITY TOUR – ตลาดผ้า (Bangkok–Mumbai,Textiles market )
 

คณะเดินทางมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน JET AIRWAYS (9W) มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

06.25 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยเที่ยวบินที่ 9W 61 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

09.25 น.

ถึงสนามบินนานาชาติมุมไบ (Mumbai ) ของประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอให้ทุกท่านตั้งเวลาใหม่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำเที่ยวชม “เมืองมุมไบ” หรือ เดิมรู้จักกันในชื่อ “บอมเบย์” เมืองท่าทางการค้าที่สำคัญของรัฐมหาราษฎร์ ที่เจริญขึ้นภายใต้การเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ชมอาคารเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานของหลายวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ความเชื่อ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่โด่งดังของอินเดีย หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม “วัดสิทธิวินัยยัค” (Siddhivinayak Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ในศาสนาฮินดูสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1801 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ “พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งตั้งอยู่ ในองค์มณฑปศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธา ทันทีที่ท่านก้าวเข้าสู่ ภายในวัดที่คลาคล่ำ ไปด้วยฝูงชนที่มาเคารพสักการะ หลังจากที่ท่านได้สักการะองค์ท่านแล้ว จะมีพิธีกรรมที่ประหลาดอีกอย่างที่จำเป็นต้องทำ คือให้ท่านได้กระซิบคำอธิษฐานต่อ รูปปั้นหนู 2 ตน ที่ถือเป็นพระสหายขององค์ท่านด้วย จากนั้นให้ท่านได้บูชาเครื่องรางรูปบูชาองค์ท่านตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ “ประตูชัย” (Gateway of India) และ ช็อปปิ้งที่ตลาดค้าผ้าแห่งใหญ่ที่สุดของมุมไบ

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก KOHINOOR CONTINENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 มุมไบ – สุรัต – CITY TOUR - อาเมห์ดาบัด ( Mumbai – Surat , Ahmedabad )
 

บริการอาหารเช้า แบบ BOX SET

06.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองสุรัต โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย โดยเที่ยวบินที่ AI 9643

09.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองสุรัต ในรัฐคุชราต

คุชราต (Gujarat) รัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย โดยมีอาณาเขตติดกับประเทศปากีสถานและทะเลอาหรับ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินเดีย และยังเป็นบ้านเกิดมหาตมะ คานธี

 

นำท่านชมเมืองสุรัต (Surat) เมืองท่าค้าผ้าที่สำคัญของอินเดีย นำท่านชมแม่น้ำตาปีและป้อมเก่าแก่ของเมือง แล้วพาเดินเท้าสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองไปตามถนนสายประวัติศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยโบสถ์ฝรั่ง อาคารเก่าแก่สมัยราชวงศ์โมกุล สุสานอังกฤษที่เข้ามาทำการค้า

  เยี่ยมชมโรงงานผลิตเส้นไหมทองที่ใช้ทอผ้ายกและปักผ้าทองทรงคุณค่า (ZERI OR GOLD THREAD FACTORY) และเป็นผู้ผลิตผ้ายกนางรำให้ไทยสืบต่อกันมาหลายรุ่น
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาโดดารา (Vadodara)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BOX SET
บ่าย เยี่ยมชมพระราชวังลักษมีวิลาส ( LAKMIVILAS PALACE ) ที่ถือว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียภาคตะวันตก
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาเมห์ดาบัด  (Ahmedabad ) คือ อดีตเมืองหลวงของรัฐคุชราจ และยังคงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก REGENTA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ปาทาน – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ รานี กี วาว– พิพิธภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ปะโตลา – เทวาลัยพระอาทิตย์  ( Patan – Rani Gi Vav - PATOLA HOUSE – Sun Temple )
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

ออกเดินทางสู่เมือง ปาทาน (Patan )  นำท่านเยี่ยมชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ รานี กี วาว (RANI GI VAV) เป็นสระน้ำแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำสุรัสวดีในรัฐคุชราต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเอ็ดโดยราชินีอุทัยมาตี เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่กษัตริย์และพระสวามีผู้วายพระชนม์ของพระนางสระนี้มีขนาดความยาว 64 เมตร ความกว้าง 20 เมตร และลึก 27 เมตร ถูกค้นพบในช่วงทศวรรษที่ 1960 ผนังเป็นรูปปั้นอันงดงามที่แสดงเรื่องราวต่างๆ เช่น ภาพอวตารเจ็ดปางของพระวิษณุ ภาพนางอัปสรต่างๆ และในบริเวณใกล้ก้นสระจะมีภาพสลักขนาดใหญ่ของพระตรีมูรติ อันได้แก่ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ ล่าสุด ทางยูเนสโกได้ประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา

นำท่านชม PATOLA HOUSE ชมการทอผ้าปะโตลาส่าหรีหรือมัดหมี่สองทางที่งดงามและเหลือคนทอน้อยมากแล้ว และ ชมนิทรรศการผ้ามัดหมี่จากนานาชาติ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เทวาลัยพระอาทิตย์ ( Sun Temple) เมืองโมเดห์รา ( Modhera)นำท่านชมเทวาลัยพระอาทิตย์ ( Sun Temple) ที่เมืองโมเดห์รา ( Modhera) สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1026 โดยกษัตริย์ภีมเทพแห่งราชวงศ์โซลันกิเพื่อบูชาองค์เทพสุริยะ ณ ริมแม่น้ำภุชปาวตี เป็นวัดฮินดูที่มีลวดลายแกะสลักเป็นรูปเทพและเทพธิดาอย่างวิจิตรงดงามแห่งหนึ่งในคุชราต แม้บางส่วนจะเสียหายจากแผ่นดินไหวและจากการทำลายโดยสุลต่านมาห์หมุดแห่งฆาสนี ผนังภายนอกวัดมีรูปแกะสลักเทพพระอาทิตย์ และเทพองค์อื่นๆ อย่าง เทพวิศวกรม (ผู้สร้างเมืองทวารกาแด่พระกฤษณะ) เทพวรุณ เทพอัคนี คเณศวร มตาสรัสวตี และยังมีบ่อน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่กลางแจ้งซึ่งแกะสลักลวดลายขั้นบันได 5 ชั้นไล่ระดับอย่างสวยงาม มีเทวสถานขององค์เทพคเณศวร วิษณุ และศิวะประจำทั้ง 3 ด้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก REGENTA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 RIDROL – ศูนย์ทอผ้าอินเดีย – โรงงานทอผ้าฝ้ายและชุดสาหรี่ – โรงงานทอผ้า อฑา วาพ – อเมดาบัด – อาศรมของคานธี - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน SHREYAS FOLK MUSEUM – ร้านชุดซาหรี่ บน ถนน ASHRAM – ชัยปุระ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านริดโรล ( RIDROL ) เยี่ยมชม ศูนย์ทอผ้าไหมยกทอง
  นำท่านเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้าที่ โรงงานทอผ้าไหมยกทองหรือผ้าเยียรบับที่เคยใช้ในราชสำนักสยาม
  นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองอาเมห์ดาบัด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อาศรมของคานธี ริมฝั่งแม่น้ำชบามาตีนำท่านชม อาศรมของคานธี ริมฝั่งแม่น้ำชบามาตี ซึ่งเคยเป็นศูนย์บัญชาการของในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของคานธีในระหว่างปีค.ศ. 1915 ถึง 1930 ที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านประวัติติศาสตร์จัดแสดงข้าวของส่วนตัว และเรื่องราวอันน่าทึ่งของมหาตมะ คานธี  ให้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณและการปฏิวัติแบบอหิงสาซึ่งใช้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดียจากการปกครองของอังกฤษ รวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคานธีในด้านต่าง ๆ เช่น หนังสือ เครื่องปั่นฝ้าย ฯลฯ
  นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศรียาส  SHREYAS FOLK MUSEUM ที่จัดแสดงสิ่งของและสิ่งทอของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐคุชราต
  นำท่าน ช็อปปิ้งที่ร้านขายผ้าบนถนนอาศรม( Ashram Road )
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาเมดาบัด
19.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองชัยปุระ โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 237
20.15 น. เดินทางถึงเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก GOLDEN TULIP HOTEL  หรือเทียบเท่า

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5 พิพิธภัณฑ์เมืองชัยปุระ – พระราชวังเมืองชัยปุระ - พิพิธภัณฑ์ผ้าพิมพ์อาโนคี – ป้อมปราการแอมเบอร์ - ร้านอาโนคี
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองชัยปุระ (ALBERT  HALL)ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงภาพวาด และสิ่งของล้ำค่าของราชวงศ์โมกุล ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเกียรติที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ได้เสด็จมาเยือนอินเดียในปี ค.ศ. 1876
  ชม พระราชวังเมืองชัยปุระ (City Palace) ตั้งอยู่บริเวณถนน Hawa Mahal Bazar ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างขึ้นในสมัยมหาราชาไสวชัยสิงห์ที่ 2 จากนั้นก็ได้รับการดูแลต่อเติมโดยมหาราชาของชัยปุระรุ่นต่อๆ ตอนเริ่มก่อสร้างพระราชวัง ยังอยู่ในช่วงที่ราชวงศ์โมกุลเข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐราชสถาน สถาปัตยกรรมจึงมีการผสมผสานระหว่างแบบราชปุตกับโมกุล มีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอาคารอย่างลงตัว ไม่แน่นทึบ และมีทางเดินกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้ แม้ในปัจจุบันมหาราชาจะไม่มีบทบาททางการเมืองแล้ว แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติของราชวงศ์แห่งชัยปุระที่ยังคงได้รับการยกย่องจากสังคมเมืองชัยปุระต่อมา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผ้าพิมพ์อาโนคี (Anokhi Museum of Hand Printing)
  นำท่านชม ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) และ พระราชวังแอมเบอร์ (Amber) ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองชัยปุระ ราว 10 กิโลเมตร ภายในพระราชวังจะมีรายละเอียดที่สวยงาม มีลวดลายอ่อนช้อย และมีสวน Char Bagh และการจัดการระบบน้ำโดยนำน้ำจากทะเลสาบมาใช้ในพระราชวัง พระราชวังแอมเบอร์ แต่เดิมเคยเป็นราชธานีชองเมืองชัยปุระ สร้างบนเนินเขาสูงที่ตำแหน่งเดิมเคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชามานสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) หน้าป้อมปราการจะมีทะเลสาบ Maota อยู่ข้างล่าง และใกล้ๆยังมีชุมชนเก่าอีกด้วย
  นำท่านช้อปปิ้ง ร้านอาโนคี ในตัวเมืองชัยปุระ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชม Rajasthani dance
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 6 บักกรู –  SANGANER – ฮาวามาฮาล
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
   นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน บักกรู (Bagru) หมู่บ้านเล็กๆ ห่างจากเมืองชัยปุระ ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นแหล่งพิมพ์ผ้าสีธรรมชาติ ที่ขึ้นชื่อของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ผ้าพิมพ์สีจากที่นี่จะใช้สีธรรมชาติ พิมพ์ผ้าด้วยบล็อกไม้ และเทคนิคกันสี นอกจากนั้นยังมีการย้อมคราม เป็นงานผ้าทำมือ ที่ช่วยกันทำในหมู่บ้าน ใช้ลานตากผ้าร่วมกัน เป็นแหล่งค้าส่งที่สำคัญแห่งหนึ่ง นำท่านร่วมทำ งานพิมพ์ผ้า ที่หมู่บ้านบักกรู
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่ SANGANER นำท่านเยี่ยมชม โรงงานแกะแม่พิมพ์ไม้สำหรับพิมพ์ผ้า ซึ่งมีความละเอียดประณีต และใช้เวลาในการผลิต ถือเป็นงานหัตถกรรมชั้นสูงอย่างหนึ่ง ก่อนจะนำมาใช้พิมพ์ลงบนผืนผ่า
   นำท่านเข้าเยี่ยมชม ฮาวามาฮาล (HAWA  MAHAL) หรือ พระราชวังแห่งสายลม (PALACE  OF  WIND) ซึ่งก่อสร้างด้วยหินทรายสีแดง มีการฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างขนาดเล็กประมาณ 953 บาน เพื่อให้ เหล่านางในได้นั่งมองความเป็นไปของโลกภายนอกโดยที่คนภายนอกไม่สามารถมองเข้ามาเห็นพวกนางได้ ประโยชน์อีกอย่างก็คือใช้เป็นช่องผ่านของแสงและช่องลมดั่งชื่อที่ว่า วังแห่งสายลม 
 ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก GOLDEN TULIP HOTEL  หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 7 ฟเตหปุระสีกรี – ป้อมอัครา ( Fatehpur Sikri – Agra Fort )
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ฟเตหปุระสีกรี (Fatehpur Sikri)นำท่านออกเดินทางสู่ ฟเตหปุระสีครี (Fatehpur Sikri)  เป็นเมืองที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงในสมัยพระเจ้าอัคบาร์ ภายในประกอบด้วยเขตพระราชฐาน ฮาเร็ม ตำหนักใน สระน้ำ สวนขนาดใหญ่ มีเวทีแสดง ดนตรี กลางสระน้ำ พระราชฐานชั้นในแบ่งเขตของมเหสีแต่ละองค์อย่างชัดเจน องค์ที่เป็นฮินดู ตำหนักก็จะเป็นแบบฮินดู องค์ที่มาจากเปอร์เซียก็จะเป็นสถาปัตยกรรมเปอร์เซียทำให้การเดินผ่านไปแต่ละส่วนของบริเวณอันกว้างใหญ่ของพระราชฐาน เหมือนได้ไปท่องเที่ยวในดินแดนหลายชนชาติไปพร้อมๆ กัน และมีมัสยิดที่อยู่แยกออกไปจากพระราชวังซึ่งมีสุสานของ ชาย์ค ซาริม คสิติ นักบวชผู้เป็นที่เคารพยิ่งของพระเจ้าอัคบาร์อยู่ด้วย  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BOX SET 
บ่าย ป้อมอัครา (Agra Fort)นำท่านชม ป้อมอัครา (Agra Fort )  ห่างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 กิโลเมตรเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ ซา จาร์ฮานผู้สร้างตาจ มาฮาล โดยพระเจ้าเอารังเซ็บ พระราชโอรสของพระองค์เอง เล่ากันว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตพระเจ้า ชาร์ จาฮาน ทรงมองผ่านกระจกเงาจากระเบียงด้านหนึ่งของป้อมอัครา เพื่อได้เห็นตาจมาฮาลที่ทรงสร้างเป็นสุสานแก่พระมเหสีอันเป็นที่รักคือพระนางมุมตาจ มาฮาล
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก FOUR POINTS BY SHERATION HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 8 ทัชมาฮาล – เดลลี – พิพิธภัณฑ์งานฝีมือที่เดลลี - หลุมฝังพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูน - ช้อปปิ้ง ย่านCONNAUGHT PLACE
  อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล Taj Mahalนำท่าน ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ตาจ มาฮาล (Taj Mahal) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ ซา จาร์ฮาน ต่อพระมเหสีมุมตาจ มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14 ภายใน ตาจ มาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตาจ และกษัตริย์ซา จาร์ฮาน โดมหินอ่อนสีขาวที่สวยงามโดดเด่นเปลี่ยนสีไปตามเวลาของแสงแดดที่ทอแสงสาดตาจมาฮาล ให้ท่านเดินชมบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงวิวแม่น้ำยุมนาด้านหลัง ที่มองข้ามแม่น้ำไปจะเห็นโครงการ ก่อสร้างแบล็คมาฮาล ซึ่งพระเจ้า ซาจาร์ฮานตั้งใจจะสร้างคู่กับ ตาจ มาฮาล แต่ไม่สำเร็จ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ( Delhi ) กรุงเดลีเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเคยเป็นศูนย์กลางของอำนาจการปกครองของอินเดียมาหลายพันปี ทั้งจากผู้ครองนครที่เป็นสุลต่าน มุสลิม กษัตริย์ฮินดู และจักรพรรดิโมกุล อันเป็นช่วงของการแพร่ขยายอิทธิพลและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศาสนาอิสลาม ซึ่งส่งผลให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่ยาวนานหลายยุคหลายสมัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์งานหัตถกรรม ( Crafts Museum ) ซึ่งจัดแสดงงานหัตถกรรมและสิ่งทอที่รวบรวมมาจากภูมิภาคต่าง ๆของอินเดีย และมีพื้นที่ให้ช่างฝีมือหมุนเวียนกันมาแสดงงานและจำหน่ายผลงาน และร้านค้างานหัตถกรรมที่คัดสรรงานฝีมือมีระดับมาให้เลือกซื้อกัน
  นำท่านชม หลุมฝังพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูน (Humayun’s Tomb) เป็นสุสานหลวงที่บรรจุพระบรมศพของกษัตรยิ์หุมายูนแห่งราชวงศ์โมกุล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1993
  นำท่านช้อปปิ้ง ย่าน CONNAUGHT PLACE เทียบได้กับสยามของอินเดีย เป็นที่พบปะของวัยรุ่น ช้อปปิ้งและห้างหรู ร้านแบรนด์เนม ต่างๆ ร้านอาหารหรูๆ รวมทั้งพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆ ป็นจุดรวมของร้านอาหารและแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนรุ่นใหม่ในเดลี สามารถ เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ในเดลีได้สะดวก มีร้านอาหารหลากหลายประเภท ขายเสื้อผ้า ร้านกาแฟ และผับมากมาย อยู่ไม่ไกลจากถนนจันปาท ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ITC WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 9 เดลลี – LOTUS TEMPLE - กรุงเทพฯ 
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  วัดดอกบัว ( Lotus Temple) นำท่านชมวัดดอกบัว ( Lotus Temple) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Bahá’í House of Worship (สถานที่สักการะของศาสนาบาไฮ) โดดเด่นด้วยรูปทรงดอกบัวที่ชนะรางวัลสถาปัตยกรรมและการออกแบบมาหลายรางวัลแล้ว นี่เป็นหนึ่งในวัดบาไฮเจ็ดแห่งของโลก วัดแห่งนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมตั้งแต่ปี 1986 แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมถึง 10,000 คน ตื่นตาไปกับสถาปัตยกรรมภายนอกสุดอลังการ ด้วยแท่นหินอ่อน 27 แท่นที่ตั้งซ้อนกันอย่างอิสระเพื่อทำเป็นรูปกลีบดอกบัว สถาปนิก Fariborz Sahba ได้เลือกใช้รูปดอกบัวเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความบริสุทธ์และอ่อนโยน ผลงานชิ้นนี้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางให้เป็นสุดยอดผลงานแห่งศตวรรษที่ 20 และในปี 2000 วัดแห่งนี้ก็ได้รับรางวัล GlobArt Academy ในฐานะที่สนับสนุนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนหลายเชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางสังคม
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเดลลี เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
14.30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAY เที่ยวบิน 9W 66 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตรค่าบริการ  (กรุณากดที่กำหนดวันเดินทางเพื่อทำการจองทัวร์อินเดีย)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียง พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยว เพิ่ม

เบอร์โทรติดต่อ
เพิ่มเพื่อน

ประเทศ :
เดือน :
ปี :
จำนวน :
ราคา :
จัดกรุ๊ปเหมา จองตั๋วเครื่องบิน จัดกรุ๊ปเหมา ทำวีซ่า
31-34  ส.ค.
10,900.-
ที่พักเชียงคานบุรี
Exotic Holidays News

แลกลิ้ง link exchange

ทัวร์ต่างประเทศ